تبلیغات
به گزارش پیام آفتاب: مقامات امنیتی می گویند در انفجار امروز در کابل، 3 تن کشته و حدود 30 تن دیگر زخم برداشته اند، در این حادثه استاد محمد محقق از یك سوء قصد جان سالم بدر برد و 6 نفر از محافظانش زخمی شدند.

altبه گزارش پیام آفتاب: این حادثه در نزدیکی دفتر کمسیون مستقل حقوق بشر در کارته سه  شهر كابل رخ داده است.

براساس گزارش ها هدف این حمله  انتحاری، استاد محمد محقق و یک عضو ولسی جرگه بوده است وگفته می شود در این حادثه به آقای محقق آسیب نرسیده است
این حادثه در حالی صورت می گیرد که حکومت افغانستان امروز با برگزاری مراسم بزرگ در شهر کابل، سرگرم گرفتن مسئولیت های مرحله پنجم امنیتی از نیروهای بین المللی بوده است و در این مراسم مسئولیتهای کامل عملیات های نظامی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان سپرده می شود.